Informacije2021-03-20T12:12:08+01:00

Blog – članci, saveti, istraživanja

Kako lečiti herpes virus?

Herpesviridae je porodica herpes virusa. Njeni najpoznatiji predstavnici su rod simpleks virus u koje spada herpes simpleks (Herpes simplex) i rod varičela virus, gde je najpoznatiji predstavnik varičela zoster virus. Herpes simpleks virusi se dele

Autor |27. 7. 2016|Informacije|2 komentara

Kako lečiti reumatizam?

Reumatska oboljenja jesu skup različitih bolesti. Procenjuje se da tri četvrtine stanovnika naše zemlje boluje od nekog oblika ove bolesti. Reumatska oboljenja napadaju najčešće zglobove, tetive, kosti i mišiće. Sve reumatske bolesti su hronične, progresivne

Autor |15. 7. 2016|Informacije|2 komentara