Opšti uslovi kupovine

Opšti uslovi kupovine2022-11-07T20:37:42+01:00

OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Uslovi online kupovine na sajtu probotanic.com definisane su uzajamne obaveze i prava kako kupca tako i prodavca.

Probotanic zadržava pravo promene opštih uslova kupovine u skladu sa okolnostima, o čemu će kupci biti blagovremeno obavešteni.

OPŠTI USLOVI

Probotanic garantuje cenu na dan kupovine, koja je vidno istaknuta pored svakog proizvoda.
U slučaju greške prilikom kupovine koja se može odnositi na prekid internet konekcije ili nemogućnost izvršenja online kupovine račun kupca neće biti zadužen.
Ukoliko kupac unese pogrešne lične podatke ili podatke koji se odnose na adresu prebivališta ( adresa za isporuku robe) prilikom procesa kupovine, Probotanic ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe. U tom slučaju, Probotanic će pokušati da kontaktira kupca I isporuči robu na novoutvrđenu adresu, uz naplatu dodatnih troškova za dostavu.

POLITIKA DOSTAVE ROBE

Nakon prijema porudžine Probotanic će Vam poslati naručeni proizvod (proizvode) putem kurirske službe sa kojom imamo ugovora, a koja vrši dostavu do adrese kupca na teritoriji Srbije.

Rok isporuke od dana narudžbine je 1 – 3 radna dana na adresu naručioca. Dostava robe zavisi od realnih mogućnosti kurirske službe obzirom na situaciju u vezi korona virusa.

Roba je fizički obezbeđena, zaštićena od neopreznog i grubog rukovanja od strane dostavljača.

Na pakovanju proizvoda se nalaze sve relevantne informacije o robi, dostavljaču i naručiocu.

EVENTUALNA OGRANIČENJA KOJA MOGU UTICATI NA DOSTAVU ROBE

Na dostavu robe u predviđenom roku mogu uticati eventualne greške u radu kurirske službe, kao i nedostatak robe na lageru.

U tom slučaju naručilac će biti blagovremeno obavešten o problemu od strane prodavca.

POLITIKA REKLAMACIJA

Reklamacija kupaca uzrikovane su nezadovoljstvom kupaca zbog sledećih razloga:

 • oštećenje robe pri transportu do kupca
 • oštećenje robe u toku korišćenja
 • pogrešne i nepotpune informacije o dejstvu proizvoda
 • pogrešno poslati proizvodi od strane Probotanic-a, uzrokovani greškom pakeraja
 • greške prilikom određivanja poklona koji prati osnovnu porudžbinu
 • nezadovoljstvo efektima korišćenja
 • drugih, nepredvidljivih razloga koji dovode do nezadovoljstva kupca

POSTUPAK PRI REKLAMACIJAMA

 • Call centar prima reklamaciju i uz ime, prezime i telefon kupca, prosleđuje je službi za reklamacije
 • sve reklamacije određuju se tokom tog radnog dana, najkasnije sutradan.
 • službenik na reklamacijama ulaskom u porudžbinu upoznaje se sa svim potrebnim podacima vezanim za porudžbinu za koju je reklamacija primljena
 • nakon toga zove kupca i na pristojan i profesionalan način upoznaje kupca sa suštinom reklamacije
 • ukoliko je reklamacija neosnovana ( a može biti neosnovana po činjeničnom stanju ili zbog proteklog roka koji je često predugačak ) službenik biranim rečima i na profesionalan i pristojan način objašnjava kupcu razloge za neosnovanost reklamacije
 • ukoliko je reklamacija osnovana, službenik, opet na pristojan i profesionalan način, rešava reklamaciju na način koji će zadovoljiti kupca
 • ukoliko je došlo do oštećenja robe pre prijema, šalje se novi proizvod bez otkupa
 • ukoliko je do oštećenja došlo po prijemu od strane kupca, vrši se analiza o razlozima oštećenja i postupa se u skladu sa tim ili se reklamacija odbije ili se uvažava i šalje novi proizvod
 • ukoliko se zamenom proizvoda i ubeđivanjem kupca da nije u pravu ne može rešiti reklamacija, a postoje razlozi za povraćaj novca, to se i uradi:
 • ukoliko je reklamacija uvažena, službenik ukucava novu porudžbinu sa svim osnovnim podacima i opisom ( u prostoru za napomene ) o preduzetim radnjama na rešavanju reklamacije kupca

POLITIKA DOSTAVE ROBE 

Probotanic doo nudi svoje proizvode i putem Online Prodavnice. Prilikom naručivanja robe, kupac ima obavezu plaćanja troškova dostave robe koja je propisana cenovnikom kurirska službe sa kojom sarađujemo. Kako ne bi došlo do zabune prilikom plaćanja troškova dostave, a uzrokovane promenom cenovnika od strane kurirska službe, Probotanic linkuje aktuelni cenovnik kurirska službe. Na ovaj način izbegavamo moguće nesuglasice oko troškova dostave.

Za određenu kategoriju kupaca, Probotanic nudi i besplatnu dostavu robe. Besplatna dostava robe znači da Probotanic plaća dostavu kurirskoj službi i to nije obaveza kupca. Besplatna dostava proizvoda na adresu kupca se deli u dve kategorije: besplatna dostava za neregistrovane korisnike i besplatna dostava za članove Probotanic Kluba. Iznos koji pokriva besplatnu dostavu za ove dve kategorije kupaca zavisi od ukupnog iznosa korpe, tj. vrednosti proizvoda koje je kupac spreman da naruči. Interes Probotanic doo je da napravi veliku bazu članova Probotanic Kluba i da kroz marketinške aktivnosti dođe do što većeg broja članova. Ove marketinške aktivnosti podrazumevaju  i da besplatna dostava bude u nižem iznosu u odnosu na neregistrovane korisnike.

Probotanic doo zadržava pravo promena iznosa za besplatnu dostavu, za obe kategorije kupaca, bez prethodne najave korisnicima, već samo objavom na svom veb sajtu, tj. online prodavnici.

POVRAĆAJ ROBE/SREDSTAVA I POLITIKA OTKAZA

Povraćaj novčanih sredstava plaćenih na ime otkupa vrednosnog pisma, odnosno porudžbine, vrši se iz precizno utvrđenih razloga i to:

 • ako je kupac pogrešno obavešten o delovanju proizvoda i kontraindikacijama
 • ukoliko smo greškom poslali nenaručen proizvod, a kupac ne pristaje na čekanje radi zamene
 • ukoliko prilikom transporta dođe do oštećenja proizvoda, a kupac ne pristaje na zamenu
 • u slučajevima većeg nezadovoljstva kupca izostajanjem efekata korišćenja proizvoda, nudimo drugi proizvod u zamenu i uz eventualni povraćaj ili doplatu razlike u ceni.
 • povraćaj novca je moguć samo u slučaju da Probotanic povratno dobije potpuno nov, nekorišćen i neotvoren proizvod, u originalnoj kutiji i sa pratećim uputstvom

PRAVILNIK O PROCEDURI NA PRIMEDBE I ŽALBE

Poslovna politika firme Probotanic-a je da ispuni potrebe i očekivanja svojih kupaca i potrošača Probotanic proizvoda. Zadovoljstvo i ocena naših kupaca su najvažnije merilo kvaliteta proizvoda.

Ciljevi preduzeća su:

 • Da ispunjava zahteve naših kupaca
 • Da stalno unapređuje kvalitet proizvoda
 • Da poštuje sve važeće zakonske propise i načela dobrih poslovnih običaja
 • Da svojim načinom rada, tehnologijom i drugim aktivnostima ne ugrožava korisnike svojih proizvoda, radnu i životnu sredinu

U cilju obezbeđivanja što višeg nivoa zaštite prava naših kupaca, Probotanic donosi Pravilnik o proceduri na primedbe i žalbe kojim se utvrđuje način rešavanja žalbi i primedbi kupaca i korisnika Probotanic proizvoda.

Žalbe i promedbe kupaca razmatraće se sa razumevanjem i blagonaklono, kao i sa ciljem da se putem komunikacije sa kupcima i potrošačima proizvoda:

 • postigne viši nivo zadovoljstva i uspešne saradnje
 • poboljša kvalitet usluga
 • unapredi proces rada
 • prepozna očekivanje kupaca i potrošača

Probotanic sve žalbe razmatra ravnopravno. Sve žalbe se rešavaju brzo i efikasno.

Probotanic je u obavezi da se postara da kupci i potrošači budu upoznati sa sistemom razmatranja žalbi.

ŠTA SE DEFINIŠE ŽALBOM?

Žalba je usmena (podneta lično, odnosno putem telefona), elektronska ili pismena izjava kupca ili potrošača o neslaganju sa postupanjem Probotanic-a. U slučaju da se kupac ili potrošač samo raspituje o pravnom, odnosno drugom savetu ili traži objašnjenje određenih, inače očiglednih postupanja Probotanic-a gde nedvosmisleno proističe da mu je odgovor Probotanic-a dovoljan, takvo raspitivanje se ne smatra žalbom.

Postupak u vezi sa žalbom i primedbom kupaca i potrošača

Postupak rešavanja žalbi kupaca u Probotanic-u obuhvata: prijem žalbe, proveravanje žalbe, razmatranje žalbe i dostavljanje odgovora kupcu.

Na pismenu žalbu kupca, Probotanic-a uvek odgovara u pismenoj formi, osim u slučaju da kupac izričito zahteva odgovor u drugačijoj formi.

Na usmenu žalbu (lično odnosno putem telefona) i žalbu putem elektronske pošte, dovoljan je odgovor u istoj formi, osim u slučaju da kupac izričito zahteva odgovor u drugačijoj formi.

U slučaju da se kupac ne slaže sa usmenim odgovorom Probotanic-a i ponovo podnese usmenu žalbu, Probotanic njegovu žalbu zavodi a konačni odgovor kupcu daje u pismenoj formi. Odredba u vezi sa konačnim odgovorom odnosi se i na slučajeve ponovnog podnošenja žalbe kupaca elektronskom poštom.

U konačnom pismenom odgovoru, Probotanic kupca upoznaje sa mogućnošću ekspertize trećeg, nezavisnog člana ili nastavka spora pred nadležnim sudskim organima.

Probotanic će nastojati da kupcu odgovori u najkraćem mogućem roku – s obzirom na prirodu problema.

Rok za konačni pismeni odgovor na žalbu kupca je 10 radni dana od dana prijema žalbe. U slučaju prekoračenja navedenog roka, Probotanic je dužan da kupcu pismeno saopšti uzroke za kašnjenje i da ga upozna sa tokom postupka rešavanja žalbe i predviđenim rokom rešavanja. Rešavanje žalbe ni u kom slučaju ne sme trajati duže od 3 meseca.


IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA NA DALJINU

Popunjava potrošač

Ovim obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe/usluge (*):

Koliko je ova objava bila korisna?

Kliknite na zvezdicu da biste ocenili!

Prosečna ocena 0 / 5. Broj glasova: 0

Nema glasova do sada! Budite prvi koji će oceniti ovu objavu.

Hvala na oceni.

Pratite nas na društvenim mrežama!

Title