Tamjan se koristio u Egiptu i Indiji još pre 3000. godina za lečenje raznih bolesti. Bosvelija drvo raste u Indiji, ono je poznato po svojoj osobini da stvara smolu koja je bogata esencijalnim uljima i terpenoidima koji imaju lekovita svojstva. Danas se sve više obraća pažnja na stare, narodne lekove dok naučnici pokušavaju da objasne mehanizam lekovitog dejstva drevnih biljaka.

Za tamjan važi da deluje protiupalno (antiinflamatorno – smanjuje stvaranje leukotrijena, tako što inhibira enzim 5 – lipooksigenazu) tako ima blagotovoran efekat kod Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa, astme, osteoartritisa. Postoje i istraživanja koja potvrđuju da tamjan ima pozitivan efekat u borbi protiv tumora (prostate, pankreasa, melanoma, leukemije, glijoma).

U Nemačkoj tamjan je svrstan u top tri alternativna tretmana u borbi protiv upalnih bolesti creva. Istraživači sa Univerzitetske bolnice Manhajm u Hajdelbergu (2001.) su izvršili kliničko istraživanje (randomizirana, dvostruko slepa klinička studija) o dejstvu Boswellije serrate kod Kronove bolesti. Nasumično su odabrane dve grupe pacijenata (ukupno 102) tako da je 44 pacijenta dobijalo H15 (ekstrakt tamjana), a kontrolna grupa od 39 pacijenata je dobijala uobičajenu terapiju (Sulfasalazin). Rezultati su se upoređivali uz pomoć indeksa aktivnosti Kronove bolesti (CDAI). Pacijenti koji su dobijali ekstrakt tamjana imali su smanjenje od 90 jedinica (CDAI), a kod pacijenta koji su dobijali standardnu terapiju postignuto je sniženje od 53 jedinice (CDAI). Zaključak je, potvrda hipoteze da tamjan ima pozitivan efekat u lečenju Kronove bolesti (čak više nego uobičajenim medicinskim tretmanom, lekom – Sulfasalazinom).

Istraživanje koje potvrđuje pozitivno dejstvo Boswellie serrate na ulcerozni kolitis je rađeno na Medicinskom univerzitetu – Jammu u Indiji (1997). Kontrolisane kliničke studije pokazale su apsolutni uspeh kod primene tamjana u terapiji ulceroznog kolitisa. Pacijenti su podenjeni u dve grupe, kontrola grupa je dobijala Sulfasalazin, uobičajenu terapiju, a druga grupa je dobijala ekstrakt tamjana. Posle šest nedelja upoređeni su rezultati – 82% remisije kod pacijenata koji su dobijali ekstratk tamjana, a u kontrolnoj grupi remisija je postignuta 75%.

Opet je potvrđena hipoteza da Boswellia serrata ima pozitivan i jači efekat u terapiji upalnih bolesti creva od uobičajene terapije lekovima (koji imaju puno neželjenih efekata).

Neželjeni efekti kod predoziranja tamjana su sledeći: osećaj punoće u želucu, muka, gorušica, ospa po koži, svrab, otežano disanje. Ulje je kontraindikovano za trudnice, osobe koje piju antikancerogenu terapiju, lekove za snižavanje holesterola i antifugalne preparate (protiv gljivica) jer ulje tamjana umanjuje efekat ovih lekova.

Hajde sada da pogledamo koja su neželjena dejstva „leka“ – Sulfasalazina. Blaži neželjeni efekti su: bol u stomaku, muka, povraćanje, gubitak apetita, glavobolja, vrtoglavica, boji urin i kožu u narandžasto, osetljivost na Sunce, zujanje u ušima. Teža neželjena dejstva: privremena muška neplodnost, promene raspoloženja, konfuzija, bolno mokrenje i krv u urinu, ukočenost ruku, nogu i vrata, gušavost (poremećaj rada tiroidne žlezde), pad šećera u krvi, slabost, groznica. Najteži neželjeni efekti: aplastična anemija, teško oštećenje jetre, plikovi po koži, rane u ustima, otežano disanje i bol u grudima, modrice i krvarenja pod kožom, bleda i plava koža, jaki bolovi u zglobovima, teška migrena, konvulzije.

Na vama ostaje da donesete odluku – da li se okrenuti klasičnoj ili prirodnoj medicini?

Dr Bojana Mandić

 

Reference: http://europepmc.org/abstract/MED/9049593

http://europepmc.org/abstract/MED/11215357

tamjan

ulje tamjana