Dugo vremena se zna da se muskatni orah (Myristica fragans) koristi kao pomoćno sredstvo u povećanju seksualne moći kod muškaraca ali nema puno naučnih radova koji zaista potvrđuju takvo dejstvo.

Naučnici u Indiji su se posvetli rasvetljavanju ovog slučaja jer se muskatni orah često koristi u njihovoj drevnoj medicini – Ajurvedi. Department of Ilmum Advia Indija (2003, 2005.) radili  su istraživanja koja su imala za cilj da utvrde kakvo dejstvo muskatni orah ima na seksualnu aktivnost kod eksperimentalnih životinja.

Istraživanja su rađena 2003. i 2005. i dobijeni su isti rezultati – muskatni orah zaista ima afrodizijačko dejstvo, naročito kod jedinki muškog pola. Utvrđeno je da se korišćenjem ekstrakta muskatnog oraha statistički značajno povećava učestalost i dužina seksualnog odnosa. Na jedinkama ženskog pola se merila količina sperme u genitalnom putu i utvrđeno je da su ženke imale veću šansu da zatrudne ako su imale odnos sa jedinkama muškog pola koje su dobijale muskatni orah.

Ulje muskatnog oraha snažan prirodni afrodizijak

Ulje muskatnog oraha sadrži aktivne supstance eugenol i mistricin koje dovode do blagog razređenja krvi i ubrzanja cirkulacije, podižu dobro raspoloženje i jačaju koncentraciju što pogoduje povećanju seksualne aktivnosti kod muškaraca.

Kod konzumiranja ulja muskatnog oraha treba biti pažljiv da ne bi došlo do predoziranja i pojave neželjenih efekata. Preporuka je da se počne sa dve kapi pa se doza po potrebi povećava do pet kapi na dan (na kocki šećera).

Ulje muskatnog oraha je idealno za sve one koje žele da povećaju svoju seksualnu moć na prirodan i zdrav način!

dr Bojana Mandić

 

Reference: http://www.biomedcentral.com/1472-6882/3/6.%20%20%20%20%20%20%20%20%20April%2027th%202005

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/5/16

 

muskatni orah