Eterična ulja:

Osnovnu primenu eteričnih ulja vidimo danas u aromaterapiji. Međutim, kako svakoga dana imamo sve više naučnih istraživanja na eteričnim uljima sve je češća njihova oralna terapijska primena. Eterična ulja su skup lako isparivih, biološki aktivnih hemijskih spojeva.

Pročitaj dalje…

Bazna ulja:

Za razliku od eteričnih, bazna ulja (ulja nosioci) su masna i nisu isparljiva. U aromaterapiji se široko koriste kao sredstva za razređivanje eteričnih ulja, potrebna za pripremu mnogih aromaterapijskih preparata.

Pročitaj dalje…

Hidrolati:

Hidrolati su koproizvod procesa destilacije biljnog materijala kojim se dobijaju eterična ulja. Taj proces daje dva komplementarna proizvoda: eterično ulje i hidrolat.

Pročitaj dalje…