Hemoterapija je sistemsko lečenje i kontrola zloćudnih tumora hemijskim materijalima prirodnog ili sintetičkog porekla, koji se još nazivaju antitumorski lekovi, citotoksični lekovi ili citostatici. Ovom metodom lečenja se rast zloćudnih tumora i tumorskog tkiva kontroliše hemijskim putem. Citostatici dospevaju i do metastaza tumora, na mnogim lokacijama u telu gde drugi lekovi ili postupci nemaju odgovarajući pristup. Mehanizam dejstva citostatika najčešće se ogleda u remećenju sinteze i funkcije makromolekula ( DNK, RNK, belančevina ) i funkcije ćelijskih organela, koje omogućavaju normalnu deobu ćelija.

Većina neželjenih dejstava hemoterapije postepeno nestaje sa završetkom njene primene. Zdrave ćelije se tokom vremena oporavljaju. Vreme potrebno da se neka neželjena dejstva hemoterapije otklone i povrati normalna funkcija organizma varira od osobe do osobe i zavisi od mnogih faktora, uključujući i opšte zdravstveno stanje bolesnika, vrstu primenjenih lekova itd.

Mnoga neželjena dejstva se povlače relativno brzo, ali neka mogu da potraju nekoliko meseci ili godina pre nego što potpuno nestanu. Ponekad neželjena dejstva mogu trajati i doživotno, ako na primer hemoterapija izazove trajno oštećenje sluha, pluća, bubrega, reproduktivnih organa… Određene vrste hemoterapije ponekad mogu ispoljiti neželjena dejstva sa zakašnjenjem, koja se kod nekih oblika tumora mogu pojaviti mnogo godina kasnije.

Tokom terapije pacijent se susreće sa brojnim efektima koji nisu nimalo prijatni ali su neizostavni deo lečenja. Nabrojaćemo samo neke od njih :

Mučnina i povraćanje

Mnogi citostatici izazivaju jak osećaj muke, gađenja i nagon na povraćanje. Mučnina i povraćanje se često javljaju u isto vreme, u toku hemoterapije ali to mogu biti i dva različita problema koja se javljaju nezavisno. Ovi efekti se javljaju na dan primanja terapije i traju 24 časa ali ponekad mogu trajati i 2 – 3 dana nakon date terapije.

Brojna istraživanja potvrđuju da se mučnina javlja u oko 29 % bolesnika na hemoterapiji ili kod jednog od tri bolesnika,a povraćanje u 11 % bolesnika ili kod jednog od deset bolesnika.

Postoje različite vrste mučnina i povraćanja i toku hemoterapije a najzastupljeniji oblici su :

 • Akutna mučnina i povraćanje, obično se dešava nekoliko minuta do sati nakon hemoterapije i to najčešće unutar prvih 24 sata. Najgori oblik povraćanja najčešće se dešava nakon 5 do 6 sati posle hemoterapije.
 • Odložena mučnina i povraćanje, počinje nako više od 24 sata od hemoterapije i u zavisnosti od leka koji se koristi tokom hemoterapije može trajati i 6 do 7 dana, koliko traje dejstvo leka.
 • Upozoravajuća mučnina i povraćanje, nastaje pre početka hemoterapije i obično je rezultat prethodnih neprijatnih iskustava sa hemoterapijom, koja je bila praćena povraćanjem. Počinje u fazi priprema za sledeći tretman – i pre nego što pacijent primi terapiju jer većina bolesnika očekuje da će se ponoviti mučnina i povraćanje kao pri prethodnom tretmanu.
 • Nezaustavljiva mučnina i povraćanje, javlja se iako je primenjena adekvatna terapija da se to spreči. Kada se to desi, potrebno je da pacijent dobije više lekova protiv povraćanja, pre hemoterapije kao i za vreme terapije da bi se sprečilo dalje povraćanje.
 • Uporno ( recidivirajuće ) povraćanje, može se desiti posle jedne ili nekoliko hemoterapija. U ovom slučaju čak iako se terapijom pokuša sprečiti ili kontrolisati mučnina i povraćanje, lečenje više ne daje rezultate.

Depresija imuniteta i pad krvne slike

Brojni citostatici ubijaju sve ćelije koje se dele. Zdrave ćelije krvi imaju sposobnost neprekidne deobe. Zbog toga nastaje pad krvne slike i to najčešće 7 dana nakon otpočinjanja hemoterapije. Prvo se registruje pad belih krvnih zrnaca, zatim trombocita a moguće je i sniženje eritrocita.

Narušena funkcija imunog sistema može dovesti do potencijalno fatalnih infekcija. Infekcije često nastaju zbog organizama normalno prisutnih u organizmu čoveka i mogu se manifestovati kao sistemske infekcije ( poput sepse ) ili kao lokalizovane ( kao što je herpes zoster ). Ponekad se hemoterapija mora odložiti zbog toga što je imuni sistem veoma oslabljen i na kritičnom nivou.

Opadanje kose

Ćelije korena kose se neprekidno dele. Ovaj proces omogućava neprekidan rast kose i obnavljanje opalih dlaka. Hemoterapija ubija ove ćelie, usporavajući proces obnavljanja kose i dovodeći do ćelavosti.

Pod uticajem citostatika dolazi do atrofije folikula dlaka pa kosa postaje tanja, krta, lako lomljiva i ispada iz folikula. Nakon okončanja hemoterapije kosa se obnavlja, u vremenskom roku koji je individualan.

Krvarenje

Lekovi koji remete brzu podelu ćelija čine to i sa krvnim ćelijama, što može izazvati veoma često i smanjenje trombocita u krvi. Smanjenje trombocita je uzrok pojave modrica i krvarenja u koži i sluzokoži. U toku hemoterapije mogu se pojaviti sledeći znaci i simptomi :

 • Neočekivana pojava modrice
 • Male crvene mrlje po koži
 • Crvena ili roze boja mokraće
 • Crna ili krvava stolica
 • Krvarenje iz desni ili nosa
 • Blaga glavobolja
 • Vrtoglavica
 • Malaksalost
 • Bolovi u mišićima i zglobovima

 

 

Rane na ustima – mukozitis

Ova komplikacija se javlja izuzetno retko i to samo u pacijenata koji primaju veoma agresivne protokole. Takvi protokoli se primenjuju kada prvobitni lekovi nisu dali očekivane rezultate pa se konzilijum odmah opredeli za druge lekove.

Promene se karakterišu plitkim aftama, ulcerima na sluzokoži usne duplje ali i na jednjaku pa i u crevima. Ove ulceracije su posledica kratkotrajnog prekida obnavljanja ćelija sluzokože zbog čega ona postane istanjena i sa ogoljenim nervnim završecima. Pacijent teško podnosi hranu i vodu u ustima jer ga peče i boli pa izbegava i da jede. Ranice počinju između 5 – 8 dana terapije i traju i po 7 dana.

Prolivi

Ponekad se mukozitis u crevima komplikuje kašastim i prolivkastim stolicama. Pojava i vreme trajanja je slično kao i kod ranica na usnoj duplji, jer im je i mehanizam nastanka isti.

Umor

Umor je jedan od najčešćih sporednih efekata hemoterapije i može da varira od blage letargije do osećaja potpune nesposobnosti. On se razlikuje od osećaja umora posle dugog i napornog dana i ne gubi se nakon odmora i spavanja. Svakodnevni ( fiziološki ) umor je najčešće kratkotrajan i prolazan, dok umor izazvan tumorom izaziva dugotrajne tegobe. Umor u toku hemoterapije ima tendenciju da bude najizraženiji na početku i na kraju ciklusa terapije, i kao i većina sporednih efekata heomterapije, on obično nestaje kada se hemoterapija završi. Umor može biti prouzrokovan hemoterapijom ali i drugim faktorima koji potiču od samog tumorskog procesa. Karakteristike umora u toku hemoterapije su :

 • Doživljaj umora se razlikuje od jednog do drugog dana
 • Ograničava i normalne aktivnosti, uključujući odlazak na posao
 • Često njegov intezitet prati tok lečenja hemoterapijom
 • Umor ima različito vreme trajanja koje teško predvideti u daljem toku terapije

Kožne reakcije

 • Prolazno crvenilo – koprivnjača pri čemu promene mogu biti lokalne ili generalizovane a mogu ih pratiti i goznica, temperatura, hipotonija… Ako se radi o jako izraženoj urtikariji terapija se prekida.
 • Hiperpigmentacija ako se javi u toku hemoterapije lokalizovana je na noktima, sluzokoži usne duplje i duž vena na kojima se primenjuje hemoterapija. Hiperpigmentacija se obično javlja 2 – 3 nedelje nakon hemoterapije i traje oko 10 – 12 nedelja.
 • Telangiektazije –proširenje krajnjih grana kapilara krvnih sudova.