Od korisnika: Gordana (51 god.)

Nakon ugradnje endoproteze kuka došlo je do infekcije. Kuk je izvađen a iz brisa rane izolovana Klebsiella pneumoniae ss.aerogenes koja je lečena na osnovu antibiograma.

Kako rana nije sanirana antibioticima, počela je da koristi Origano ulje. Već nakon nekoliko dana curenje je prestalo a posle tri nedelje rana je počela da zarasta.Nakon pauze od desetak dana ponovila je tretman uljem za još tri nedelje kada je rana u potpunosti zarasla a infekcija sanirana.