Kraljevska Univerzitetska bolnica, Univerzitet Saskatchewan, Sakston, USA

Rezultati istraživanja : Ova studija je pokazala da timokinon usporava razvoj ateroskleroze značajnim smanjenjem ukupnog holesterola u serumu, smanjenjem LDL holesterola i triglicerida. Timokinon zaustavlja i zapaljenske procese u zidu krvnih sudova koji su preduslov za nastanak ateroma i razvoj ateroskleroze.

Timokinon, derivat Nigelle sative, ima antioksidativni efekat. Ova studija pokazuje da li timokinon usporava razvoj ateroskleoze i / ili smanjuje nivo serumskih lipida i oksidativni stres u zečeva. Novozelandske bele ženke zečeva podeljene su u četiri grupe od po šest životinja : grupa 1 – kontrolna grupa, 2 – ishrana sa 1 % holesterola, 3 – ishrana sa 1 % holesterola plus timokinon ( 10 mg / kg / dan kroz nazogastričnu sondu ), 4 – ishrana sa 1 % holesterola plus timokinon ( 20 mg / kg / dan  kroz nazogastričnu sondu ). Uzorci krvi su uzimani na početku, nakon 4 i 8 nedelja eksperimentalne dijete merenjem serumskih lipida, ukupnog holesterola, triglicerida, LDL holesterola, HDL holesterola, odnosa ukupnog i HDL holesterola i biomarkera oksidativnog stresa. Na kraju osam nedelja, uklonjena je aorta za procenu aterosklerotskih promena, MDA i protein karbonila. Grupa 2 razvila je aterosklerozu  ( 45 % + – 11 % od intime aorte bilo je pokriveno aterosklerotičnim plakovima ) koja je bila povezana sa povećanjem serumskih triglicerida, ukupnog holesterola, HDL i LDL holesterola, MDA i protein karbonilaza. U grupi 3 gde je dodavan timokinon u serum, smanjena je koncentracija  ukupnog holesterola, LDL holesterola, MDA za 29 %, 26 %, 85 % što je povezano za smanjenjem rizika od ateroskleroze od 40 %. Veća doza timokinona u grupi 4 imala je sličan efekat kao i manja doza u grupi 3, osim što je smanjila i koncentraciju serumskih triglicerida. Zaključeno je da timokinon slabi razvoj hiperholesterolemične ateroskleroze a taj efekat se objašnjava smanjenjem serumskih lipida i oksidativnog stresa.

Hiperholesterolemija stimuliše polimorfonuklearne leukocite i aktivira ćelije vaskularnog endotela. Pored toga povećava se koncentracija trombocita, trombositnog faktora rasta, IL – 1, IL – 8, IL – 6, tumor nekrozis faktora i interferona gama koji aktiviraju granulocite.

Timokinon ima antioksidativni, antiinflamatorni efekat i potencijal snižavanja lipida u serumu.  Glavni ciljevi ove studije su bili da se istraži da li timokinon slabi razvoj ateroskleroze, da li je ovaj efekat povezan sa smanjenjem serumskih lipida i oksidativnog stresa, i da li su efekti dozno zavisni.

Izvor: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2728923/?tool=pmcentrez
Naslov istraživanja: Attenuation of the development of hypercholesterolemic atherosclerosis by thymoquinone