Feist-Weiller kancer centar, Državni Univerzitet Luizijana, USA;   Odeljenje za medicinu, Državni Univerzitet Luizijana, USA;   Odeljenje za patologiju, Državni Univerzitet Luizijana, USA;   Katedra za farmakologiju, toksikologiju i neurologiju, Državni Univerzitet Luizijana, USA

Rezultati istraživanja : U eksperimentu je zaključeno da je timokinon bio u stanju da zaustavi dalje širenje ćelija karcinoma pluća i dovede do smrti već postojećih tumorskih ćelija. U kombinaciji sa ci*******om je pokazao pozitivno zajedničko dejstvo i zaustavio dalje razmnožavanje tumorskih ćelija za skoro 90 % .

Timokinon izolovan iz semena Nigelle sative aktivan je protiv različitih vrsta raka. C******n je najaktivniji hemioterapeutski agent u terapiji raka pluća. U ovom radu je ispitivano dejstvo timokinona na ne – mikrocelularni i mikrocelularni karcinom pluća.

U eksperimentu je zaključeno da je timokinon bio u stanju da spreči proliferaciju ćelija i indukuje apoptozu. Timokinon u kombinaciji sa c*******nom pokazao je sinergizam i inhibirao proliferaciju za skoro 90 %. Timokinon je pokazao dejstvo i u ekstracelularnom okruženju inhibicijom invazije i redukcijom produkcije dva citokina ENA – 78 i Gro – alfa koji su uključeni u neoangiogenezu.

Koristeći ksenograft miša, pokazano je da je timokinon sa c*******nom dobro tolerisan i znatno smanjio volume i težinu tumora bez dodatnih toksičnosti na miša.

Timokinonom silazno regulisana ekspresija NF – kB može objasniti različite aktivnosti u tumorskoj ćeliji i ta aktivnost može biti od koristi u prevazilaženju rezistencije c*******na na ekspresiju NF – kB.

Kombinovanje najaktivnijih hemioterapijskih lekova sa supstancama koje ciljaju specifične puteve, nudi moćan pristup u lečenju raka i može na mnoge načine da se suprotstavi rezistenciji tumorskih ćelija na lekove.

Izvor: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2909169/?tool=pmcentrez
Naziv istraživanja: Thymoquinone and c*******n as a therapeutic combination in lung cancer: In vitro and in vivo