Odeljenje patologije i interne medicine, Medicinski fakultet, Ann Karmanos kancer institut, Detroit, Mičigen, USA

Rezultat istraživanja : Timokinon, aktivna supstanca Nigelle sative, ima antizapaljenski efekat i zaustavlja dalje napredovanje i širenje tumora tako što dovodi do ćelijske smrti tumorskih ćelija, prekida njihovu deobu i zaustavlja nastanak patoloških krvnih sudova koji ishranjuju tumor.

Timokinon je dominantna hemijska supstanca koja se nalazi u ulju crnog kumina i testirana je njena efikasnost protiv kancera – molekularni mehanizmi dejstva i sposobnost da indukuje apoptozu i inhibiciju tumorskog rasta na prekliničkom modelu.

Timokinon ima antiinflamatorni efekat i inhibira proliferaciju tumorskih ćelija kroz modulaciju apoptoznog signala, inhibira angiogenezu i zaustavlja ćelijski ciklus.

Ispitivanja na timokinonu su uglavnom ograničena na in vitro ispitivanja i dokazan je njegov potencijal u terapeutskoj strategiji za kancer. Njegova efikasnost i terapeutski benefit protiv  tumorskih ćelija rezistentnih na terapiju zasniva se na ćeliskim metama koje su molekularne determinante za preživljavanje i progresiju ćelija kancera. Bilo je pokušaja da se sintetiše supstanca analogna timokinonu, usmerenu ka ubijanju tumorskih ćelija ali sa poboljšanim hemosenzitizirajućim potencijalom  nego jedinjenje timokinona. Rade se brojne studije gde se istražuje njena bioraspoloživost, toksičnost i profilisanje za ljude. Rezultati tih studija će biti instrument za unapređenje ove oblasti u cilju podrške pokretanju kliničkih ispitivanja efekata ove drevne biljke u cilju lečenja raka.

Izvor: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20924969