Ulje od košpica kajsije i primena

Leatril (vitamin B17) u ulju košpice kajsije

Uprkos velikom napretku u dijagnostifikovanju i lečenju malignih tumora, kancer nastavlja da bude jedan od glavnih uzroka smrti u visoko razvijenim zemljama.

Leatril (vitamin B17) u ulju košpice kajsije2020-12-05T21:54:16+01:00

B17 – štit protiv tumora

Poslednja istraživanju pokazala su da je rak, kao bolest savremenog čoveka, samo posledica pogrešne ishrane i nedostatka jedne veoma važne supstance u organizmu – vitamina B17.

B17 – štit protiv tumora2020-12-05T21:54:23+01:00

Title