Zarazni optimista

 

Vaš optimizam je beskrajan. Za vas neugodnosti kao da ne postoje. Bravo!