Gđa. D. V. , Beograd ( majka korisnika )

Mladić star 33 godine, koji boluje od cerebralne paralize, 2007. godine je imao hirušku intervenciju zbog ileusa. Kateterizacijom je dobio intrahospitalnu infekciju mokraćnih puteva Proteus  mirabilisom.

Od tada je lečen velikim brojem antibiotika koji nisu davali rezultate zbog toga što se radilo o otpornom soju bakterije.Vremenom je bakterija postala rezistentna na gotovo sve antibiotike. Broj se nije smanjivao ispod 100 – 200 hiljada u ml urina.

U novembru 2011. pacijent je hospitalizovan na infektivno odeljenje VMA. Primenjivani su intravenozni antibiotici koji nisu dali rezultate. Tegobe su napredovale gotovo do nemogućnosti izlučivanja mokraće.

Pored standardne terapije i antibiotika, koristio je i brojne čajeve i preparate na bazi bilja ali ni to nije dalo uspeha.

Po rečima majke korisnika, ulje divljeg origana koristio je 3 nedelje  po preporučenoj šemi. U pauzi od korišćenja ulja, uradjena je analiza urina. Prvi put nakon skoro 5 godina, urin je bio bez Proteus mirabilisa.

Majka korisnika je bila presrećna rezultatom ulja pa nas je pozvala i podelila iskustvo koje će nekome ko ima sličnih problema značiti i pomoći u rešavanju sličnih problema.