Wayne Državni Univerzitet, USA ;   Odeljenje zoologije, Kraljevski Univerzitet, Saudijska Arabija

Rezultati istraživanja : Timokinon je pokazao moćnu antimijeloidnu aktivnost, kao i hemopreventivna i hemoterapeutska svojstva. Opstanak tumora zahteva prelazak maligno – transformisanih ćeija iz krvi u koštanu srž i aktivnu navigaciju iz jedne u drugu oblast koštane srži. Timokinon neutralizuje dejstvo supstanci koje to omogućavaju. Na taj način sprečava dalji razvoj tumora.

Multipli mijelom ( plazmocitom ) je maligni tumor plazma ćelija kod koga se plazma ćelije nekontrolisano stvaraju u koštanoj srži. Čini oko 10 % svih hematoloških tumora, a drugi najčešći hematološki malignitet.Iako su neka terapeutska sredstva i novine u terapiji dostupni, multipli mijelom ostaje neizlečiva bolest a srednje vreme preživljavanja obolelih pacijenata iznosi 3 do 5 godina. U terapiji se koriste alkilirajući agensi ( melfalan, ciklofosfamid ), sistemski kortikosteroidi ( deksametazon ), međutim ovi lekovi povećavaju rizik od pojave sekundarnih hematoloških maligniteta kao što je terapijom izazvani mijelodisplastični sindrom. Stoga postoji potreba da se dodatno identifikuju faktori i mehanizmi odgovorni za opstanak ćelija multiplog mijeloma, posredovanje u karcinogenezi i rezistenciji na lekove. Iako prisustvo cirkulišućih malignih plazma ćelija u krvi postoji u više od 70 % pacijenata sa multiplim mijelomom, opstanak tumora zahteva njihovu migraciju iz krvi do koštane srži i aktivnu navigaciju iz jedne u drugu oblast koštane srži. Nekoliko studija je otkrilo važnu ulogu hemokina i njihovih receptora u hemotaksi i patogenezi multiplog mijeloma. Ćelije multiplog mijeloma eksprimiraju promenljive nivoe hemokinskih receptora CXCR4, CCR1, CCR5, CCR6 i pokazuju varijabilan odgovor na njihove srodne ligande CCL3, CXCL12 i CCL5. Pored toga Dr Vande Bruk je prijavio i učešće CCR2 i liganada CCL2, CCL8 i CCL7 u migraciji ćelija multiplog mijeloma ka koštanoj srži.

 

 

Ispitivani su mehanizmi koji su uključeni u hemotaksu MDN i XG2 ćelijskih linija multiplog mijeloma. Obe ćeliske linije vrše snažnu ekspresiju CCR9, CXCR3 i CXCR4 hemokinskih receptora ali su samo migrirali ka CXCL12. Tmokinion, glavna aktivna komponenta lekovite biljke Nigella sativa, opisan je kao hemopreventivno i hemoterapeutsko jedinjenje. Tretman timokinonom snažno inhibira CXCL12 posredovanu hemotaksu ćelija multiplog mijeloma, rađeno na ćelijama multiplog mijeloma izolovanim od obolelih. Pored toga, timokinon značajno smanjuje ekspresiju CXCR4 i CXCL12 – posredovanu CXCR4/CD45 asocijaciju u ćelijama multiplog mijeloma. Konačno, timokinon takođe indukuje i relokalizaciju citoplazmatskog Fas/CD95 na membranu ćelije multiplog mijeloma i dovodi do povećanja CD95 posredovane apoptoze za 80 %. U zaključku, možemo pokazati moćnu antimijeloidnu aktivnost timokinona , opravdavajući njegovu dalju kliničku evaluaciju.

Izvor: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3164673/?tool=pmcentrez
Naziv istraživanja: Thymoquinone Inhibits the CXCL12-Induced Chemotaxis of Multiple Myeloma Cells and Increases Their Susceptibility to Fas-Mediated Apoptosis