Medicinski fakultet, odeljenje farmakologije, Univerzitet Aligarh Muslim, Indija

Rezultati istraživanja : Zaključak istraživanja je da je Nigella sativa efikasan dodatak terapiji kod pacijenata sa sindromom insulinske rezistencije. Korišćena sa standardnom terapijom, dovodi do smanjenja glukoze u krvi.

Biljka Nigella sativa vekovima je korišćena na Bliskom istoku i Jugoistočnoj Aziji u cilju unapređenja zdravlja i borbi protiv bolesti. Ova biljka je fokus mnogih istraživanja. Klinička studija koja je sprovedena imala je za cilj da se ispitaju adjuvantni efekti N.Sativa ulja na raznim kliničkim i biohemijskim parametrima u sindromu insulinske rezistencije.

Studija je sprovedena u bolnici tercijarnog nivoa u Severnoj Indiji. Nakon potvrde dijagnoze , 60 pacijenata koji ispunjavaju kriterijume uključeni su u studiju. Ispitanici su podeljeni u dve grupe, po 30 njih u svakoj. U 1. Grupi ( standardna grupa ) pacijenti su koristili tablete atorvastatin 10 mg jednom dnevno i metformin 500 mg dva puta dnevno u trajanju od šest nedelja. U 2. grupi ( Nigella sativa grupa ) pacijenti su dobijali atorvastatin 10 mg jednom dnevno, metformin 500 mg dva puta dnevno i ulje Nigella sativa 2,5 ml dva puta dnevno u trajanju od šest nedelja. Postprandijalna glukoza, post lipidni profil i obim struka zabeleženi su pre terapije i nakon završetka terapije.

Grupa koja je tretirana uljem Nigelle sative pokazala je značajno ( p < 0,05 ) poboljšanje  u odnosu na ukupni holesterol, LDL holesterol i koncentraciju glukoze u krvi ( p < 0,05 ). Zaključak je da je Nigella sativa efikasan dodatak terapiji kod pacijenata sa sindromom insulinske rezistencije. N.Sativa ulje ima značajnu aktivnost u dijabetničnih i dislipidemičnih pacijenata.

Izvor: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2772004/?tool=pmcentrez
Naziv istraživanja: Effect of Nigella sativa oil on various clinical and biochemical parameters of insulin resistance syndrome