Karvakrol ulja je efikasan protiv ćelija kancera grlića materice – dokazano!

 

Konačno su uradjena istraživanja uticaja karvakrola na kancerogene ćelije kod ljudi. Naučnici su nedavno po prvi put ispitali citotoksičnost aktivne supstance ulja divljeg origana karvakrola na neke oblike kancera kod žena – kancera grlića materice.

Do sada, veliki broj istraživanja govorio je o antikancerogenim svojstvima karvakrola, ali ova istraživanja su uglavnom bila rađena na životinjama.

Ovim najnovijim  istraživanjem potvrđena je pretpostavka da Karvakrol  ima neverovatnu stopu citotoksičnosti malignih  HeLa i SiHa ćelija kod žena već od 100mikrograma. Treba napomenuti da je do sada karvakrol pokazao neverovatne antimikrobne i antivirusne karakteristike, u stvari, gledano naučno Karvakrol je najjači poznati prirodni antiseptik. Ovo istraživanje koje dokazuje i njegovu visoku citotoksičnost je nešto ka čemu treba usmeriti buduća istraživanja i otkriti pun potencijal  ove aktivne supstance ulja divljeg origana.

Kompletno istraživanje na engleskom jeziku možete naći ovde.