Efekti probotanic ulja divljeg origana na bronhijalne ćelije, na bakterije koje izazivaju upalu pluća i na koronavirus

Divlji origano je višegodišnja, zeljasta, aromatična, samonikla biljka koja je rasprostranjena po Mediteranu. Postoji preko 50 vrsta origana, većina raste u Turskoj, a na planini Taurus raste posebna, endemska vrsta Origanum minutiflorum koja u sebi sadrži preko 80% aktivne supstance, karvakrola. Pored karvakrola, veoma je značajna još jedna aktivna supstanca a to je timol. Karvakrol je aktivna supstanca koja ima antibakterijsko, antigljivično, antiinflamatorno i antioksidativno dejstvo. 

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu je ispitivao antiinflamatorni i antioksidativni efekat Probotanic ulja divljeg origana na nivou ekspresije proinflamatornih gena i merenje nivoa unutarćelijskog oksidativnog stresa korišćenjem in vitro model sistema.

 

Dokazano protivupalno dejstvo probotanic ulja divljeg origana na bronhijalnim ćelijama

Tokom eksperimentalnog rada, napravljeni su najpovoljniji uslovi za ispitivanje antiinflamatornog dejstva Probotanic ulja divljeg origana na bronhijalne epitelne ćelije u kojima je inflamacija (zapaljenje) podstaknuta lipopolisaharidom (LPS), merenjem ekspresije gena proinflamatornih citokina, interleukina IL1, IL6, IL8, faktora tumorske nekroze (TNF) PCR metodom. Došlo se do zaključka da Probotanic ulje divljeg origana dovodi do smanjenja ekspresije proinflamatornih citokina (IL1, IL6, IL8, TNF i MPC1) u bronhijalnim ćelijama u kojima je zapaljenje indukovano od strane LPS-a, što znači da ulje divljeg origana deluje protivupalno na ćelije bronhija i smanjuje procenat nastanka upale pluća što je od izuzetne važnosti jer upravo upala pluća dovodi do hospitalizacije pacijenata i njihovog sporog odnosno dugotrajnog oporavka kao npr. kod infekcije izazvane koronavirusom gde osobe koje su preležale koronavirus mesecima kasnije ne mogu da se potpuno oporave i dugo osećaju zamor i na najmanji napor. Inače, citokini (interleukini) predstavljaju proizvod ćelija imunskog sistema i to leukocita (makrofagi ili T-ćelije). Citokini su neophodni za normalno odvijanje svih faza imunskog odgovora. Ako nema citokina, nema ni imunskog odgovora. Proinflamatorni citokini su ti koji podstiču sistemsko zapaljenje a ulje divljeg origana dovodi do smanjenja njihove ekspresije odnosno ulje divljeg origana ima protivupalne efekte.

 

Dokazano antioksidativno dejstvo probotanic ulja divljeg origana na bronhijalnim ćelijama

 

Najpovoljniji uslovi su napravljeni i za analizu antioksidativnog dejstva Probotanic ulja divljeg origana na bronhijalnim epitelnim ćelijama, nakon stimulacije oksidativnog stresa vodonik peroksidom (H2O2) i merenjem fluorescencije DCF-DA (supstanca koja je podložna oksidaciji što je praćeno emisijom fluorescencije koja se može meriti i što je veći porast fluorescencije, veći je nivo oksidativnog stresa u ćelijama). Došlo se do zaključka da je pretretman bronhijalnih ćelija sa Probotanic uljem divljeg origana doveo do smanjenja unutarćelijskog oksidativnog stresa izazvanog vodonik peroksidom. Oksidativni stres predstavlja stanje u organizmu gde postoji neravnoteža između stvaranja slobodnih radikala i njihovog neutralisanja od strane antioksidativne zaštite organizma. Dolazi do prevage slobodnih radikala čije se štetno dejstvo ogleda u nastanku mnogih akutnih i hroničnih bolesti ( reumatoidni artritis, vaskulitis, Alchajmerova bolest, Parkinsonova bolest, kardiovaskularne bolesti, karcinomi…). Slobodni radikali su nestabilni molekuli koji stupaju u hemijske reakcije sa delovima ćelija i dovode do poremećaja funkcije ćelije. Antioksidansi su materije koje pomažu organizmu da smanji oštećenja nastala dejstvom slobodnih radikala.

 

Činjenica da Probotanic ulje divljeg origana smanjuje ekspresiju proinflamatornih citokina je od izuzetnog značaja i kod infekcije izazvane Koronavirusom (SARS-CoV-2). U početnoj fazi infekcije Koronavirus se aktivno razmnožava u grlu i gornjim disajnim putevima. Infekcija može da se spusti na pluća i da izazove pneumoniju pa je zato kašalj prvi simptom infekcije. Kašljanjem, infektivna osoba izbacuje sitne kapljice pljuvačke, a svaka kapljica može da sadrži milijarde virusnih čestica i dosegne preko 2 metra, pa je zato važno da se drži distanca od najmanje 2 metra. Virus ulaskom u organizam inficira zdrave ćelije i u njima se razmnožava, nastaju nove virusne čestice koje inficiraju okolne zdrave ćelije što za posledicu ima spuštanje virusa u donje partije respiratornog sistema i aktiviranja imunog sistema. Koronavirus u ćeliju ulazi preko ACE2 receptora kojih ima mnogo više u donjim disajnim putevima (plućima) nego u gornjim. Koronavirus vezivanjem za receptore na ćelijama pluća dovodi do upale i otežanog disanja. 

 

Dokazano dejstvo probotanic ulja divljeg origana na bakterije koje izazivaju upalu pluća

U većini slučajeva dolazi do upale pluća koja je i najčešći uzrok hospitalizacije bolesnika ali i do smrtnog ishoda u najtežim slučajevima. Upala pluća nastaje zbog virusne infekcije pa i infekcije koronavirusom kada se posledično javlja sekundarna bakterijska odnosno superinfekcija. Bakterije koje izazivaju upalu pluća su Streptokok, Stafilokok, Hemofilus, Pseudomonas i Klebsijela i sve ove bakterije uništava ulje divljeg origana što je i dokazano na Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, marta 2017. 

Rezultati rađeni u Institutu za biološka istraživanja potvrdjuju izuzetna antibakterijska i antigljivična svojstva Probotanic ulja divljeg origana.

Pročitajte kompletno istraživanje (pdf)

Probotanic ulje divljeg origana DOKAZANO ELIMINIŠE I SPREČAVA DALJI RAST sledećih bakterija i gljivica.

Bakterije:

 1. 1. Streptococcus pyogenes (IBRS S003)
 2. 2. Streptococcus salivarius (IBRS S006)
 3. 3. Streptococcus sanguis (IBRS S002)
 4. 4. Staphylococcus aureus (ATCC 25923)
 5. 5. MRSA- meticilin rezistentni Staphylococcus aureus
 6. 6. Proteus mirabilis
 7. 7. Pseudomonas aeruginosa (IBRS P001)
 8. 8. Bacillus cereus (clinical isolate)
 9. 9. Micrococcus flavus (ATCC 10240)
 10. 10. Listeria monocytogenes (NCTC 7973)
 11. 11. Salmonella typhimurium (ATCC 13311)
 12. 12. Salmonella enteritidis
 13. 13. Salmonella infantis
 14. 14. Escherichia coli (ATCC 35210)
 15. 15. Enterobacter cloacae (human isolate)
 16. 16. Enterococcus faecallis ATCC
 17. 17. Yersinia enterocolitica
 18. 18. Serratia marcences

Kontrola sa antibioticima: 5 najčešće korišćenih komercijalnih antibiotika (nazivi su navedeni u istraživanju)

 

Gljivice

 1. 1. Aspergillus niger
 2. 2. Aspergillus fumigatus
 3. 3. Aspergillus versicolor
 4. 4. Aspergillus ochraceus
 5. 5. Trichoderma viride
 6. 6. Candida albicans
 7. 7. Candida krusei

Kontrola dva antimikotika: 2 najčešće korišćenja komercijalna antimikotika (nazivi su navedeni u istraživanju)

 

Na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu, DOKAZANO JE DA PROBOTANIC ULJE DIVLJEG ORIGANA DELUJE INHIBITORNO NA SLEDEĆE BAKTERIJE:

 

 1. Acinetobacter baumanii (ATCC 19606)
 2. Shigela sonnei (ATCC 29930)
 3. Klebsiella pneumoniae (ATCC BAA2146)

 

Dokazano dejstvo ulja divljeg origana na humani koronavirus (hcov-229) 

U Virdžiniji, SAD, 2003. godine rađeno je istraživanje gde je čuveni američki mikrobiolog ispitivao dejstvo ulja divljeg origana na tadašnju vrstu koronavirusa. Ustanovio je da ulje divljeg origana u određenim koncentracijama inaktiviše koronavirus. Ohrabreni tom činjenicom, preduzeće je želelo da finansira ispitivanje dejstva Probotanic ulja divljeg origana na sadašnji soj koronavirusa tj. na SARS-CoV-2 i uputila je molbu nadležnim organima, ali nažalost nikada nismo dobili odgovor. 

Kompletno istraživanje iz 2003. godine možete naći na http://static.shop033.com/resources/8B/13707/Other/humancoronavirus.pdf

 

Dezinfekcija prostora i suva inhalacija probotanic uljem divljeg origana

Pored toga što ulje divljeg origana oralnom upotrebom jača imunitet štiteći nas od virusa, bakterija i gljivica, može se koristiti i za dezinfekciju prostora na taj način što se u flašicu koja ima raspršivač sipa 300 ml medicinskog (70%) alkohola i 700 ml destilovane vode u koju se doda 10-15 kapi ulja divljeg origana, zatvori se flašica i pre svakog prskanja dobro promućka. Ulje divljeg origana se takođe može sipati u posudice za radijatore ili jednostavno kanuti kap, dve na papirnu maramicu i ostaviti da isparava i osvežava prostor. Može se koristiti i u vidu suve inhalacije kada se kap ulja divljeg origana sipa na jastuče samolepljivog flastera i zalepi na unutrašnju stranu maske i udiše eterično ulje dokle god prija jer nas ono i na taj način štiti od respiratornih infekcija. VIDEO

 

Iz svega navedenog možemo ukratko da zaključimo, da je na Institutu za biološka istraživanja „ Siniša Stanković“, Univerziteta u Beogradu dokazano efikasno dejstvo Probotanic ulja divljeg origana na mnoge bakterije pa i na izazivače pneumonija, a na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu je dokazano da Probotanic ulje divljeg origana deluje takođe na bakterije koje izazivaju pneumoniju i da ima antiinflamatorno dejstvo što znači da ulje divljeg origana smanjenjem zapaljenskih procesa smanjuje nivo oštećenja zdravog tkiva pa samim tim i nivo oštećenja vitalnih organa, pre svega pluća. Ovo je od izuzetnog značaja kod svih infekcija pogotovo sada kod SARS-CoV-2. 

Dokazano je i da Probotanic ulje divljeg origana ima antioksidativno dejstvo, dovodi do smanjenja stvaranja slobodnih radikala pa su ishodi mnogih akutnih i hroničnih bolesti znatno povoljniji.