Meticilin rezistentni Staphilococcuc aureus – MRSA je mutiran oblik bakterije Stafilokoke koja je nastala kao posledica široke primene antibiotika (Meticilin je vrsta antibiotika). Izaziva infekcije koje se lako šire u bolničkim uslovima, pa je sve češća pojava da ljude više muči infekcija koju su dobili za vreme ležanja u bolnici nego njihova primarna bolest.

Staphilococcus aureus ili zlatni stafilokok najčešće izaziva infekcije kože, sinusa, mastitis kod doilja, upale srednjeg uha ali i smrtonosne bolesti – sepsu, pneumoniju, osteomijelitis, endokarditis, apscese, toksični šok sindrom itd. Stafilokoka se kod 30% populacije nalazi na koži i u nosu, a da pri tome ne stvara nikakav zdravstveni problem osobi koja je nosi. To su takozvane – kliconoše, ne oboljevaju ali nogu drugima da prenose infekciju, najčešće direktnim kontaktom. Neće svako oboleti ko dođe u kontakt sa kliconošama već samo osobe koje imaju narušen imunitet.

Ova bakterija se u bolničkim uslovima najčešće prenosi preko hiruških instrumenata, otvorenih kontraminiranih rana i preko ruku bolničkog osoblja. Zato je u prevenciji ove potencijalno smrtonosne infekcije veoma bitno voditi računa o racionalnoj upotrebi antibiotika, visokoj higijeni, kraćem boravku u bolničkim uslovima i jačanju imunitet pacijenata.

Najveći problem koji je vezan za ovu bakteriju nije njena visoka patogenost već otpornost na sve veći broj modernih antibiotika! Na sreću tu su prirodni antibiotici na koje bakterije ne mogu da steknu otpornost. Ulje divljeg origana je moćan prirodni antibiotik koji deluje i na već mutirane bakterije ali u ovoj borbi nije sam – u terapiji se pridružuje i najjači prirodni imunomodulator – ulje crnog kumina.

Kombinacijom ovih ulja postiže se optimalni terapijski učinak u borbi protiv mutiranog stafilokoka.

Ulje divljeg origana sadrži aktivnu supstancu – karvakrol koji spečava disanje bakterije, a ulje crnog kumina jača narušen imuni sistem i omogućava telu da se na najprirodniji mogući način obračuna sa bakterijama, podstiče stvaranje „prirodnih ubica ćelija“ koje kako im i ime kaže ubijaju bakterije!

Medicus curat, natura sanat – Lekar leči, a priroda izleči!

 

                                                                      dr med. Bojana Mandić

biljke