4.8
(6)

Šta je Acinetobacter baumannii?

Acinetobacter baumannii je kratka, nepokretna, štapićasta, striktno aerobna, Gram ˝-˝ bakterija, koja je poslednjih godina uzročnik čestih infekcija u bolnicama u celom svetu jer brzo razvije otpornost na mnoge antibiotike. Dugo se mislilo da je Acinetobacter baumannii bezopasna bakterija, ali u poslednje 3 decenije došlo se do zaključka da lako može dovesti do infekcije kod imunokompromitovanih osoba i to u bolničkim sredinama gde se bakterija obično prenosi sa osobe na osobu.

Uzrokuju respiratorne, urinarne infekcije, infekcije mekog tkiva, meningitis i konjuktivitis.

Bakterija je izolovana iz vode, zemljišta i otpadnih voda.

Postoje 34 vrste Acinetobacter, a Acinetobacter baumannii je odgovorna za preko 80% svih Acinetobacter infekcija.

Acinetobacter baumannii je otporna na isušivanje i može da preživi na površinama veoma dugo, jer bakterija stvara biofilm, jaku, lepljivu supstancu koja se teško skida sa regularnih površina i predstavlja opasnost za naše zdravlje. Ac. baumannii je otporna na uticaje spoljne sredine, dezificijense i antibiotike ( beta laktamske, aminoglikozide, hinolone, rifampicin i tetracikline)

Osobe koje su pod povećanim rizikom da obole od infekcije uzrokovane Ac. baumannii su osobe koje imaju hronične plućne bolesti, diabetes, otvorene rane koje se tretiraju u bolnicama, osobe koje dugo borave u bolnicama i kojima je plasiran urinarni kateter.

Ac. baumannii može dovesti do:

  • pneumonije
  • bakterijemije
  • sepse
  • meningitisa
  • infekcije rana i hirurških rezova
  • urinarne infekcije

Dijagnoza: lako se izoluje iz krvi, sputuma, bronhijalnog ispirka, gnoja, urina i drenova katetera.

Acinetobacter baumannii – lečenje

Terapija: ovo je jako resistentan soj. Otporan je i na dezificijense i na antibiotike. Razlog toga leži u stvaranju betalaktamaza i aminoglikozidaza i slaba propustljivost ćelijskog zida.

Put prenosa: rezervoar zaraze je čovek i zemljište. Prenosi se putem vazduha, vode, namirnica koje nisu adekvatno čuvane. U telo čoveka ulazi putem nosne i sluznice usne duplje i preko rana.

Pored toga što je prisutna u bolnicama, Acinetobacter baumanii je nađena i u igraonicama, na aparatima za igru, u termički neobrađenom povrću, u svežim i zamrznutim proizvodima od ribe i mesa kao i u mleku i mlečnim proizvodima.

Ac. Baumanii ima sposobnost dugog preživljavanja na suvim i vlažnim površinama. U česticama prašine mogu da prežive do 10 dana, dok u bolničkoj sredini, na različitim vrstama medicinske opreme i do 5 meseci. S obzirom na to da je otporna i na mnoge antibiotike širokog spektra, dovodi do toga da pacijenti mnogo duže ostaju u bolnicama, što povećava troškove bolničkog lečenja, sužava izbor antibiotika i dovodi do povećanog letaliteta.

U Republici Srbiji, prvi rezultati osetljivosti izolata Ac. spp urađeni su 2002. godine i tada je svega 3,8% izolata bilo otporno na karbapeneme, da bi u periodu od 2008. do 2011. godine popeo na 70%.

Rezultati ispitivanja antimikrobne osetljivosti izolata Ac. spp iz primarno sterilnih bioloških materijala urađeni 2013. godine u Republici Srbiji pokazali su da je procenat izolata otpornih na karbapeneme  dostigao 93%, na aminoglikozide 91% a na fluorohinolone 91%.

Na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu, rađeno je ispitivanje antimikrobne aktivnosti Probotanic Ulje divljeg origana i utvrđeno je da ulje deluje inhibitorno na patogenu bakteriju Acinetobacter baumanii, odnosno sprečava njen rast i razvoj.

Koliko je ova objava bila korisna?

Kliknite na zvezdicu da biste ocenili!

Prosečna ocena 4.8 / 5. Broj glasova: 6

Nema glasova do sada! Budite prvi koji će oceniti ovu objavu.

Hvala na oceni.

Pratite nas na društvenim mrežama!