rezultat ispitivanja origano ulja na Shigelu s., Klebsiellu p