Nigella sativa, biljka od koje se ulje dobija, tradicionalno se koristi za očuvanje i unapređenje zdravlja kao i pomoć u lečenju velikog broja bolesti. Kliničke studije su pokazale da je Nigella sativa izuzetna medicinska biljka koja sadrži više od 100 terapeutskih komponenti, efikasnih u lečenju mnogih zdravstvenih problema.

Ulje crnog kumina se dobija mehaničkim presovanjem semena ove biljke. To je hladno ceđeno ulje bez ikakvih aditiva i konzervanasa koji bi narušili njegovu nutritivnu i terapeutsku vrednost. Sadrži nezasićene masne kiseline u visokom procentu od kojih su najznačajnije omega – 6 i omega – 3 masne kiseline, 15 aminokiselina od čega i 9 esencijalnih koje se ne mogu sintetisati u našem organizmu, vitamine A, E, B kompleksa, C, beta karoten, selen, kalcijum, gvožđe, natrijum, kalijum…

Jedna od najznačajnijih terapeutskih komponenti crnog kumina je i timokinon. On je karakterističan za Nigellu sativu i daje joj jedno od najznačajnijih svojstava – antikancerski potencijal.

U Laboratoriji za istraživanje raka, Ostrvo Hilton Hed, Južna karolina, SAD, dokazano je da Nigella sativa ( ulje crnog kumina ) ima ogroman uspeh u terapiji tumora kao i ublažavanju sporednih negativnih efekata hemoterapije. Utvrdili su da povećava stopu rasta koštane srži, na taj način jačajući imuni sistem, i u visokom procentu inhibira tumorski rast. Izveštaj navodi da će zdrav imuni sistem otkriti i uništiti ćelije raka pre nego što rak ugrozi pacijenta i zaključeno je da je Nigella sativa ( crni kumin ) idealan kandidat za upotrebu u prevenciji raka i da ima izuzetan potencijal za kliničku upotrebu.

Rađena su  i mnoga druga klinička istraživanja koja su pokazala antitumorki potencijal crnog kumina kod karcinoma pankreasa (Traditional herbal medicine kills pancreatic cancer cells, researchers report http://www.physorg.com/news130410814.html ), folikularnog limfoma (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805680/?tool=pmcentrez ), raka pluća (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805680/?tool=pmcentrez ), multiplog mijeloma (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805680/?tool=pmcentrez ), nekih tumora mozga (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805680/?tool=pmcentrez  ), raka dojke (http://www.blackseedherb.com/cgi-bin/category.cgi?category=blackseed_reports#c )…

Nigella sativa ima odobrenje za nekoliko patenata od strane Administracije za hranu i lekove u Americi i Velikoj Britaniji za lečenje :

  • Inhibicije rasta ćelija raka
  • Prevencija neželjenih efekata hemoterapije
  • Jačanje i unapređenje imunog sistema
  • Virusne infekcije
  • Psorijaza
  • Dijabetes
  • Astma

http://en.wikipedia.org/wiki/Nigella_sativa#Scientific_research

Više informacija o proizvodu Ulje crnog kuminahttps://www.probotanic.com/slider/ulje-crnog-kumina/