Delom i zbog zagađenog vazduha, bronhijalna asma kod dece je u porastu